HOME VNCO/English VNCO/Vietnamese ANNOUNCEMENTS VNCO/News EVENTS BREAKING NEWS CONTACT
CHECK  YOUR MAIL Members login
© 2016 VNCO.ORG     Vietnamese Community of Oregon
shopify analytics ecommerce tracking
Platium Sponsor ($10,000+)
Gold Sponsor ($5,000+)
Silver Sponsor ($3,000+)
One Time Sponsors
503.255.1111 Sam’s Auto Body & Paint, Inc Phone: 503.771.3131 Fax:     503.771.9111 Hieu Le NW Japanese Auto Sales LLC 503.808.9436

PO Box 55416 | Portland, OR 97238 – 5416 | Phone: 503 349 9232

Oregon
Vietnamese Community of Oregon
Part 1: KHAI MẠC - BUỔI RA MẮT BCH/CĐ/VNCO/2016-2018
Part 2: RA MẮT BCH/CĐVNOR/2016-2018
Part 3: THÀNH LẬP BAN GIÁM SÁT CĐVNOR 2016-2018 & VĂN NGHỆ
SINH HOẠT CỦA BAN CHẤP HÀNH 2016 -2018
Oregon: Tết Trung Thu Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng 2016 Tại IRCO’ s Community Center (Gym) 10301 NE Glisan St, Portland OR 97220
2PM - 6PM
Lion dance……..   Nhóm Viet Hung Jr. Múa Trống Cơm ……… Nhóm VNCC Múa Mothers Diary …Nhóm Vicky Nguyen Trình diễn Violin …………. Thanh & Thien Hành Trình Trên Đất Phù Sa (múa phụ họa) ……… Bé Vy Anh & Tuyết Lan (nhóm múa Múa Lý Ngựa Ô … …………….Âu Cơ Group 2 Trình diễn nhạc Dân Tộc….Nhóm Tiếng Hoài Hương Trình diễn Võ Thuật ……….. Nhóm Võ sinh Portland Shaolin
Múa Em Trong Mắt Tôi …… Nhóm Madison Viet Group Phát bánh Trung Thu, Rước Đèn và Múa Lân Đố Vui Có Thưởng Thưởng Thiếu Nhi mặc Áo Dài và Quốc Phục đẹp Với sự đóng góp tiếng hát của những Ca sĩ nổi tiếng của Portland như Thu Tâm, Hoài Trang, Lệ Hải, Tuyết Lan và Nhã Tuyền.
shopify analytics ecommerce tracking