HOME VNCO/English VNCO/Vietnamese ANNOUNCEMENTS VNCO/News EVENTS BREAKING NEWS CONTACT
CHECK  YOUR MAIL Members login
© 2016 VNCO.ORG     Vietnamese Community of Oregon
shopify analytics ecommerce tracking
Platium Sponsor ($10,000+)
Gold Sponsor ($5,000+)
Silver Sponsor ($3,000+)
One Time Sponsors
503.255.1111 Samís Auto Body & Paint, Inc Phone: 503.771.3131 Fax:     503.771.9111 Hieu Le NW Japanese Auto Sales LLC 503.808.9436
Rose Festival Directors Award (Best depiction of volunteerism)
Xe Hoa CĐVN/OR nhận được giải thưởng:
LỄ HỘI HOA HỒNG PORTLAND OREGON 2016 Cộng Đồng Oregon và Vancouver

PO Box 55416 | Portland, OR 97238 – 5416 | Phone: 971-222-5698

Oregon
THÔNG BÁO: Trang website tạm ngưng vài ngày kể từ 00:00am ngày 11/7/2016 để  backup, update   setup cho nhiệm kỳ Ban Chấp Hành mới 2016 – 2018 với ông Từ Đức Tháo, Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Oregon vừa đắc cử chiều ngày 10/7/2016. Mời quý đọc giả xem Tin Tức Khắp Nơi (Breaking News) tại trang web: http://vnews247.com/BREAKINGNEWS Thành thật cáo lỗi.
Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 lần thứ 51 tại Portland, OR
Vietnamese Community of Oregon
© VNCO.ORG . Vietnamese Community of Oregon 2016
Vietnamese Community of Oregon PO Box 55416 | Portland, OR 97238 Ė 5416 | Phone: 971-222-5698 Members login CHECK  YOUR MAIL Oregon
Rose Festival Directors Award  (Best depiction of volunteerism)
Xe Hoa CĐVN/OR nhận được giải thưởng:
LỄ HỘI HOA HỒNG PORTLAND OREGON 2016 Cộng Đồng Oregon và Vancouver
THÔNG BÁO: Trang website VNCO.ORG sẽ NGƯNG update kể từ 00:00 giờ thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016. Mời quý đọc giả xem Tin Tức Khắp Nơi (Breaking News) tại trang web: http://vnews247.com/BREAKINGNEWS Thành thật cáo lỗi.
Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 lần thứ 51 tại Portland, OR
THÔNG BÁO: Trang website tạm ngưng vài ngày kể từ 00:00am ngày 11/7/2016 để backup, update và setup cho nhiệm kỳ Ban Chấp Hành mới 2016 – 2018 với ông Từ Đức Tháo, Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Oregon vừa đắc cử chiều ngày 10/7/2016. Mời quý đọc giả xem Tin Tức Khắp Nơi (Breaking News) tại trang web: http://vnews247.com/BREAKINGNEWS Thành thật cáo lỗi.
shopify analytics ecommerce tracking