VIETNAM HISTORY

Nhằm khuyến khích giới trẻ và các em học hỏi về lịch sử nước Việt, chúng tôi tiến hành biên soạn tập tài liệu sử học Việt Nam này dựa vào Wikipedia và các bài sưu tầm trên internet. Tài liệu này có tính tóm lược để các em dễ học, dễ nhớ những dòng lịch sử chánh của nước Việt. Rất mong qúy đọc gỉa tiếp tay, góp ý cho tập tài liệu này thêm đầy đủ, phong phú dùng làm tài liệu cho các em tham khảo, học hỏi.

Xin vui lòng liên lạc Nam Phạm – Email: quocnam.vnco@gmail.com

……………………………………………………………………………………….