3. FAIRY TALES

Sự tích quả dưa hấu


.
Sự tích Bánh chưng và bánh dày, giờ Việt Sử bài 01


.
Sự tích trầu cau

.

.
Sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh


.
Sự tích Phù Đổng Thiên Vương Thánh Gióng

.

.
Sự Tích Trọng Thuỷ, Mỵ Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *