ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM – 20/6/2015

Video

Photo by Mary Nguyen

Chụp hình lưu niệm

Ông Từ Đức Tháo thay mặt Chủ tịch CĐ Cổ Vương Ngọc Lan và phái đoàn BCH/VNCO công tác tại Washington DC từ thứ Sáu 20/6 đến thứ Hai 22/5/2015

Quan Khách

TT. Thích Giác Đẵng – Ô. Thi Quang Vinh (Cao Đài) – LM. Nguyễn Văn Khải

Đại diện Hội Đoàn

Đồng hương

Các Cựu quân nhân

Đồnh hương thấp nến cấu nguyện

Ran nhạc The Dream

TQLC> NH Kiệt và ĐH Thành

FULL VIDEO by Phóng viên Lê Quang Trung

Đêm Thắp Nến Nhân Quyền 2015 tại Portland –  Phần 1

Đêm Thắp Nến Nhân Quyền 2015 tại Portland –  Phần 2

Đêm Thắp Nến Nhân Quyền 2015 tại Portland Phần 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *