Mừng Xuân Ất Mùi 2015 tại thành phố Portland

 

VIDEO 1:

  • Nghi Thức Khai Mạc – Múa Lân – Lì Xì – Chúc Tết

VIDEO 2:

  • Văn Nghệ Mừng Xuân – Múa – Trình Diễn Quốc Phục – Thưởng Học Sinh Xuất Sắc


.

VIDEO 3:

  • Đại diện Providence Health & Services nói chuyện

.

VIDEO 4:

  • Thiếu nhi trình diễn Áo dài VN – Thiếu nhi với những Vũ khúc thật tuyệt – Biểu diễn Võ Thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *