OREGON: Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 Lần Thứ 40

Phóng sự Tưởng Niệm 30/4 Lần thứ 40 trên Oregon Thời Báo (PDF)

  • Photo Slide Show (Photo by Mary Nguyen & HQ. Phan Quốc Ý) 

  • Photo (by Mary Nguyen & Phan Quốc Ý.

NHóm Sinh viên PSU

Thiện Nguyện Viên

Hải Quân

Hội Cựu SVSQ/TB/ Thủ Đức

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon

..
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *