Category Archives: 1. THÔNG BÁO

THÔNG BÁO THÁNG 1, 2018

1/ CỘNG ĐỒNG TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁNG 2018 1A. GHI TÊN GẶP MOBILE DENTAL VAN DỊP TẾT MẬU- KHÁM, CHỬA VÀ CLEAN RĂNG MIỄN PHÍ (KHÔNG CÓ BÀO HIỂM RĂNG) 2/ KHAI… Read more »