4/ VALUED YEARLY PROGRAMS

 • Tết Nguyên Đán – Vietnamese new Year (in February)
 • Khai Thuế Miễn Phí – Free Tax Service
 • Lễ Quốc Tổ Hùng Vương – Vietnamese King’s Commemoration Day (in April)
 • Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975 – Black April (in April)
 • Diễn Hành Xe Hoa Cộng Đồng – Rose Festival Parade (in June)
 • Tết Nhi Đồng (Trung Thu) – Vietnamese Mid-Autumn Festival (in September)
 • Tiệc Gây Qũy – Fundraising Party (in October)
 • Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh – Portland Veterans Day Parade (in November)
 • Thăm Viếng Người Vô Cư – Serving To People in Need (in November)
 • Thăm Viến Người Cao Niên – Visiting The Elderly (in December)
 • Thăm Viếng các em Sinh Viên, Học sinh và Các Trường Việt Ngữ – Visiting Vietnamese Students and Vietnamese Language Schools (in December)