2. THÔNG BÁO & TIN TỨC CĐ

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam tại Oregon trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2018, văn phòng của Cộng Đồng sẽ được dời từ địa chỉ cũ 2489 SE 89th Ave. # 3A Portland OR 97216 đến nơi mới:
.
1000 NE 122nd Ave. Suite 204
Portland OR 97230
(ngay góc đường NE 122nd Ave. và NE Holladay Pl.)
.
.
Maps
.

.

  • 2/ TỔ CHỨC TẾT MẬU TUẤT 2018

Ngày 18 tháng 2 năm 2018, tại Holiday Inn: Hội Chợ Tết (12pm-5pm) – Dạ Vũ Mừng Xuân (6pm-10pm)….Xem mọi chi tiết và Posters